Open Source Sofware

Pravidla soutěže - AQUAPALACE PRAHA

Pravidla soutěže

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

1. Organizátorem a pořadatelem „vánoční soutěže“ je společnost GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČ: 276 42 127, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11435, jako provozovatel sportovně relaxačního centra s názvem Aquapalace Praha, nacházejícího se v Čestlicích, Pražská 138, PSČ 250 01 (dále jen „organizátor“). Jarní tipovací soutěž nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších přepisů.

2. Vánoční soutěž bude probíhat v termínu ode dne 25. prosince 2013 do dne 12. ledna 2013 na území České republiky, a může se jí zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let (dále jen „soutěžící“).

3. Pro účast ve vánoční soutěži je nutné, aby se soutěžící zaregistroval vyplněním formuláře, který nalezne na webových stránkách www.aquapalace.cz, a tipnul si, kolik návštěvníků navštíví Aquapalace Praha v dne 12. ledna 2014. Každý soutěžící je oprávněn tipovat pouze jednou.

4. 20 soutěžících, jejichž odpovědi budou nejpřesnější, bude považováno za výherce ve vánoční soutěži a budou odměněni vstupenky na ICE AGE LIVE (dále též „výhra nebo výhry“). V případě shodné vítězné odpovědi, tj. odpovědi, která zakládá nárok soutěžícího na jednu z výše uvedených výher, bude za výherce odpovídající ceny považován ten soutěžící, jehož odpověď byla organizátorovi doručena dřív. Soutěžící  je povinen uvést do svého soutěžního formuláře svojí doručovací adresu, na které se zdržuje, a případně uvést kontaktní emailovou adresu a telefonní číslo, na kterém se zdržuje. Vyhodnocení vánoční soutěže provede organizátor, který bude výherce v vánoční soutěži kontaktovat způsobem, který si soutěžící dobrovolně zvolil, tj. telefonicky a emailem na telefonní číslo a na emailovou adresu, které soutěžící uvedl do svého soutěžního formuláře, a v případě výherce první ceny, uvedené v bodu 4. těchto podmínek, písemně na uvedenou doručovací adresu výherce, a to nejpozději do 20. ledna od ukončení vánoční soutěže. Platí, že u výherců cen ve vánoční soutěži, kteří byli řádně vyrozuměni o termínu a času předání a převzetí výher, nezaniká jejich nárok k převzetí příslušné výhry, která jim bude odeslána poštovním dopravcem na doručovací adresu, uvedenou v soutěžním formuláři soutěžícího.

5. Z účasti ve vánoční soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem výše uvedené společnosti, výhra není platná a nelze jí předat.

V Praze dne 25. prosince 2013.

Organizátor soutěže,
společnost GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.

Úterý
Kalendář akcí více
12.12.2017