Open Source Sofware

Soutěž s Wiky - AQUAPALACE PRAHA

Soutěž s Wiky

Výherci v soutěži s katalogem WIKY jsou:

Přibylová Dana Ždár nad Sázavou
Jelínková Petra  Nový Malín
Vosyka Jiří Chotětov
Srcháčková Petra Nymburk
Lišková Lucie Praha
Michlová Jana Hrušky
Borýsková Anna Suchá Loz
Dvořáková Tábor
Vlčková Miriama Adamov
Machů Marcela Uherský Brod
Holečková Blanka Bystřice nad Pernštejnem
Havlíková Eva
Předklášteří

Němcová Kateřina

 

Hodonice

Výherci byli kontaktováni na emailovou adresu. Gratulujeme!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soutěž s Vánočním katalogem hraček Wiky o 13 celodenních rodinných vstupů do AQUAPALACE!

Úplná pravidla soutěže „Velké rodinné soutěže s WIKY“ 

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

1. Organizátorem a pořadatelem „Velké rodinné soutěže“ je společnost GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČ: 276 42 127, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11435, jako provozovatel sportovně relaxačního centra s názvem Aquapalace Praha, nacházejícího se v Čestlicích, Pražská 138, PSČ 250 01 (dále jen „organizátor“). „Velká rodinná soutěž“ nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších přepisů.

2. „Velká rodinná soutěž“ bude probíhat v termínu ode dne 15. října 2015 do dne 6. prosince 2015 na území České republiky, a může se jí zúčastnit každá fyzická osoba starší 18ti let (dále jen „soutěžící“).

3. Pro účast ve „Velké rodinné soutěži“ je nutné, aby se soutěžící zaregistroval vyplněním formuláře, který nalezne na webových stránkách www.aquapalace.cz, a odpověděl na otázku: Kolik litrů vody proteče za 1 vteřinu korytem naší Divoké řeky? Každý soutěžící je oprávněn odpovědět pouze jednou.

4. 13 soutěžících, jejichž odpovědi budou správné nebo nejpřesnější, bude považováno za výherce ve „Velké rodinné soutěži“ a budou odměněni hodnotnými cenami (dále též „výhra nebo výhry“). V případě shodné vítězné odpovědi, tj. odpovědi, která zakládá nárok soutěžícího na jednu z výše uvedených výher, bude za výherce odpovídající ceny považován ten soutěžící, jehož odpověď byla organizátorovi doručena dřív. Soutěžící  je povinen uvést do svého soutěžního formuláře svojí doručovací adresu, na které se zdržuje, a případně uvést kontaktní emailovou adresu a telefonní číslo, na kterém se zdržuje. Vyhodnocení „Velké rodinné soutěže“ provede organizátor, který bude výherce ve „Velké rodinné soutěže“ kontaktovat způsobem, který si soutěžící dobrovolně zvolil, tj. telefonicky nebo na emailovou adresu, které soutěžící uvedl do svého soutěžního formuláře, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení „Velké rodinné soutěže“. Výherci budou organizátorem prostřednictvím shora uvedeného kontaktu informováni o termínu a času předání a převzetí výher v Aquaparku Aquapalace Praha, kam organizátor zajistí výhercům volný vstup. Soutěžící, který se stane výhercem ceny, uvedené v bodu 4. těchto podmínek, souhlasí a je srozuměn s tím, že v případě, že jeho odpověď bude v této soutěži vyhodnocena organizátorem jako vítězná a bude organizátorem řádně vyrozuměn o termínu a čase předání a převzetí výhry shora uvedeným způsobem, a přesto se k převzetí a předání výhry řádně nedostaví, jeho nárok k převzetí výhry ve „Velké rodinné soutěži“ zanikne. V případě, že se shora uvedený výherce ceny řádně nedostaví k předání a převzetí výhry, platí, že cena připadne ve prospěch dalšího soutěžícího, který správně či nejpřesněji odpověděl.

5. Z účasti ve „Velké rodinné soutěži“ jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem výše uvedené společnosti, výhra není platná a nelze jí předat.

6. Výherce ve „Velké rodinné soutěži“ obdrží celodenní rodinné vstupné do Aquaparku Aquapalace v Čestlicích. Celodenní rodinné vstupné se vztahuje na 1-2 dospělé osoby + 1-2 děti do 150 cm.

V Praze dne 14. října 2015

 

Organizátor soutěže,
společnost GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.

Úterý
Kalendář akcí více
16.01.2018