Open Source Sofware

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Název soutěže: Slim & Fit Fitness Aquapalace

Termín soutěže: 7.4.2015 – 31.5.2015  22:00 hodin.

Datum vyhlášení výsledků soutěže: do 3.6.2015

Předání cen: do 30.6.2015

Podmínky účasti v soutěži:

 • Registrace soutěžícího je zdarma na recepci Fitness, soutěžící vyplní a podepíše registrační list.
 • Zákazník si musí zakoupit vyšetření In Body 1+1 (cena 600 Kč), na jehož základě se vyhodnocují výsledky soutěže.  Úvodní a závěrečné měření In Body je podmínkou pro zařazení do soutěže.
 • Vstupní vyšetření In Body soutěžícího musí proběhnout v období 7.4. – 30.4.2015.
 • Konečný vyšetření In Body proběhne poslední týden soutěže, 25. – 31.5.2015.
 • Na vstupní i závěrečné vyšetření In Body je třeba předem se objednat či domluvit na recepci s předstihem.
 • Vyhrávají tři nejlepší soutěžící, kteří dosáhnou největšího rozdílu v hodnocení points (In Body)
 • Při rovnosti součtu hodnot vyhrává ten, který dosáhne hodnoty dříve (datum).
 • Soutěž je určena zákazníkům a držitelům všech typů permanentek, i těm, kteří si zakoupí jednorázové vstupy do fitness.
 • Soutěžící se mohou zdarma zúčastnit dalších akcí po předchozí rezervaci své účasti na akci (do naplnění kapacity).
 • Nevyzvednuté výhry po 30.6.2015 propadají ve prospěch organizátora.
 • Na výhru se nezakládá nárok umožňující právní vymáhání.
 • Soutěž bude ukončena dne 31.5.2015 ve 22:45 hodin.
 • Výsledky budou oznámeny na webu www.fitnessaquapalace.cz v termínu do 3.6.2015,
  výherci budou kontaktováni mailem či telefonicky.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Aquapalace Praha, a jejich rodinní příslušníci.
 • Pořadatel může kdykoli v průběhu soutěže tuto soutěž předčasně ukončit, nebo prodloužit, což bude oznámeno předem na www.fitnessaquapalace.cz

Výhry:  jedna kategorie (ženy i muži zároveň)

 • 1 místo: 3 lekce (3 x 60 min.)  s Osobním trenérem
 • 2 místo: Pedikúra základní ošetření + Poukázka na vstup zdarma na 3h. do Vodního světa a saun
 • 3 místo: Froté osuška Scanquilt + Poukázka na vstup zdarma na 3h. do Vodního světa a saun

 

Jméno a příjmení*   ..............................................................................................................

Věk ..............................................        Kraj*.........................................................................

E-mail* .........................................................        Datum* ...................................................

Mobilní telefon ...............................................      Podpis* ...................................................

*Povinné údaje

 

1. V souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, výslovně uděluje společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČ: 276 42 127, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11435, jako provozovateli aquaparku AQUAPALACE PRAGUE v Čestlicích, pořadateli Soutěže Slim & Fit Fitness Aquapalace (dále jen „akce“) svolení k jakémukoli zachycení podoby jeho (její) osoby a k dalšímu šíření jakéhokoli zobrazení podoby jeho (její) osoby, tj. i obrazových záznamů a snímků jeho (její) osoby, a dále k zachycení zvukových záznamů na akci, které se jej (jí) týkají nebo se týkají jeho (jejích) projevů osobní povahy, a s jejich volným použitím a šířením, a to bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu využití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení,

2. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZOOU“), uděluje společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., a veškerým dalším subjektům z podnikatelské skupiny SPGroup a subjektům spolupracujícím se společností GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., na provozování aquaparku AQUAPALACE PRAGUE v Čestlicích a hotelu AQUAPALACE HOTEL PRAGUE v Čestlicích (dále společně též jako „Správci“) výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a použitím jeho (jejích) poskytnutých osobních údajů, tj. zejména shora uvedených osobních údajů, pro účely zařazení do interní databáze zákazníků, dalšího kontaktu a propagace aquaparku AQUAPALACE PRAGUE v Čestlicích a hotelu AQUAPALACE HOTEL PRAGUE v Čestlicích a jimi poskytovaných služeb, jako jsou mimo jiné informace o novinkách a akcích v aquaparku AQUAPALACE PRAGUE v Čestlicích a hotelu AQUAPALACE HOTEL PRAGUE v Čestlicích, to vše po dobu dvaceti let od poskytnutí osobních údajů s tím, že je možné tento poskytnutý souhlas uvedený pod bodem 2. kdykoliv odvolat,

3. v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, uděluje společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., a veškerým dalším subjektům z podnikatelské skupiny SPGroup a subjektům spolupracujícím se společností GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., na provozování aquaparku AQUAPALACE PRAGUE v Čestlicích a hotelu AQUAPALACE HOTEL PRAGUE v Čestlicích výslovný souhlas, aby mu (jí) byly v budoucnu zasílány na jeho (její) shora uvedený elektronický kontakt pro elektronickou poštu všechny formy sdělení určených k přímé či nepřímé podpoře aquaparku AQUAPALACE PRAGUE v Čestlicích a hotelu AQUAPALACE HOTEL PRAGUE v Čestlicích a poskytovaných služeb (obchodní sdělení), to vše s tím, že je možné tento poskytnutý souhlas uvedený pod bodem 3. kdykoliv odvolat, to vše bez nároku na jakoukoliv odměnu či jinou úhradu ze strany společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.

Souhlasy udělené podle ustanovení bodu 1., 2. a 3. lze kdykoliv bezplatně písemně odvolat, a to buď elektronicky na adresu info@aquapalace.cz, nebo poštovní zásilkou na adresu GMF Aquapark Prague, a.s., Pražská 138, Čestlice, 251 01  Praha-východ .

Poučení podle ustanovení § 11 ZOOU: Máte právo požádat Správce o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů v případě zjištění nebo podezření, že Správci provádí zpracování Vašich osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat Správce o vysvětlení a požadovat, aby Správci odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, Správci odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správci Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se můžete obrátit i přímo.

Aquapalace Praha dne 25. 4. 2015.

Úterý
Kalendář akcí více
16.01.2018