Open Source Sofware

Desatero pro návštěvníky - AQUAPALACE PRAHA

Desatero pro návštěvníky

DESATERO NÁVŠTĚVNÍKA VODNÍHO SVĚTA

 1. Děti mladší 3 let mají povolen vstup do Vodního světa pouze s doprovodem a stálou kontrolou dospělé osoby.  Z bezpečnostních důvodů je vstup s dětskými kočárky po celém areálu zakázán.

 2. Dětem od 3 do 12 let je přístup do Vodního světa dovolen jen s doprovodem a pod kontrolou dospělé osoby.

 3. Osoby a mladiství od 12 let a zároveň výšky nad 100 cm mají přístup do Vodního světa povolen i samostatně.

 4. Osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací bez cizí pomoci, je vstup do Vodního světa povolen jen za stálého dohledu dospělé doprovázející osoby.

 5. Vstup do Vodního světa není dovolen osobám nemocným a osobám v karanténě.

 6. Vstup do Vodního světa a pobyt není dovolen osobám pod vlivem alkoholu a pod vlivem drog.

 7. Vstup do Vodního světa není dovolen zvířatům.

 8. Plavky, nebo plavecké úbory vhodné ke koupání jsou povoleny pouze z pružného přiléhavého materiálu bez doplňků z kovových či obdobně tvrdých materiálů a jsou vyrobeny primárně jako koupací oděv a tomu také odpovídá jejich materiálové složení. Oděvy které nebudou odpovídat střihem, materiálovým složením z jiných než syntetických vláken nebo čistotou nebudou akceptovány jako koupací úbor.

  Nepřípustné oděvy: veškeré spodní prádlo, pracovní oděvy, sportovní oblečení jiné než plavecké, pláště, bundy, čepice ,kalhoty – tzv. kapsáče i kraťasy, bermudy bez slipové vložky apod., které nejsou vhodné ke koupání ve veřejných bazénech a veškeré oblečení z bavlny.

  Plavecké úbory = jednodílné či dvoudílné plavky, a to monokiny, tankiny, burkini, plavecké čepice, a koupací trička vyrobená ze syntetických vláken apod. Dodržování těchto pravidel kontrolují plavčíci. 

 9. Před vstupem do Vodního světa je povinné důkladně se osprchovat bez plavek, s použitím mýdla a dodržovat zásady osobní hygieny.

 10. Ve vodním světě platí následující zákazy:

  • závažné nebo opakované přestupky proti zveřejněným návštěvním řádům, neuposlechnutí pokynů plavčíka a personálu Vodního světa
  • kouření mimo vyhrazená místa
  • vnášení kapesníků, papírových kapesníků nebo ubrousků do vody
  • znečišťování vody i ostatních prostor pliváním, odhazováním odpadků apod.
  • volání o pomoc bez příčiny
  • neoprávněné používání záchranných zařízení a předmětů první pomoci
  • pořizovat vizuální či audiovizuální záznamy bez předchozí domluvy s vedením

Porušení výše uvedených nařízení opravňuje k vykázání bez nároku na náhradu.

Uvedený článek svým zněním nenahrazuje platný návštěvní a domovní řád, který jsou všichni návštěvníci povinni dodržovat a který je v plném znění k nahlédnutí ve vstupní hale a všech provozech Aquapalace Praha.

DESATERO NÁVŠTĚVNÍKA SPA - WELLNESS

 1. Spa - wellness je smíšená zóna procedurálních místností (kosmetické, masážní, privátní spa, balneo, pedikúra, manikúra) pro muže i ženy, v relaxačních prostorách je pobyt povolen pouze v županech a jednorázových pantoflích.

 2. Vstup do  Spa - wellness dětem mladším 15 let je dovolen jen za stálého dozoru rodičů.

 3. Vstup do jednotlivých procedurálních místností je možný pouze s doprovodem pracovníků  Spa - wellness.

 4. Veškeré ručníky, osušky a župany jsou zapůjčeny a jsou majetkem Aquapalace Praha.

 5. Před vstupem do privátních vířivek a whirlpoolů je povinnost se důkladně osprchovat.

 6. Osoby, které svou přítomností anebo chováním obtěžují ostatní návštěvníky, ohrožují mravní výchovu mládeže, porušují zásady osobní hygieny, budou z prostor Spa - wellness bez nároku na náhradu vykázány.

 7. Kosmetiku, masáže a ostatní procedury smí používat zásadně jen zdravé osoby a osoby, které netrpí kožními chorobami. Veškeré procedury využívají návštěvníci na vlastní nebezpečí.

 8. Každý návštěvník je povinen ve vlastním zájmu sdělit kompetentním pracovníkům (maséři, masérky, kosmetičky) svůj zdravotní stav.

 9. Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny recepčních, obsluhy Spa - wellness a solárií.

 10. Při používání solárií je nutné zohlednit délku opalování podle individuálního typu pleti.

Uvedený článek svým zněním nenahrazuje platný návštěvní a domovní řád, který jsou všichni návštěvníci povinni dodržovat a který je v plném znění k nahlédnutí ve vstupní hale a všech provozech Aquapalace Praha.

DVĚ DESATERA NÁVŠTĚVNÍKA SAUNOVÉHO SVĚTA

JAK NAJÍT SAUNY A NA CO VŠECHNO PAMATOVAT

 1. Kde najdete vstup do saun? Ve žluté šatní zóně F nebo z Paláce relaxu.

 2. Projděte turniketem u „mokré“ restaurace nebo od baru u potápěčské jámy.

 3. Pokračujete k recepci saun u Sauna baru.

 4. Obsluha recepce vám nabídne vhodné prádlo do sauny nebo do parní lázně.

 5. Jste-li u nás poprvé, dostanete navíc doporučení k saunování.

 6. Pokud nejste dosud osprchovaní, využijte nejprve společných sprch saun vedle WC.

 7. V prostoru převlékacího boxu u Sauna baru se zahalte do saunového prádla.

 8. Odložte cennosti do bezpečnostních boxů a plavky do odkládacích boxů.

 9. Jste připraveni? Ideální stav je, nebudete-li-ani hladoví, ani přesycení, s klidným srdečním rytmem i náladou. Uvažte i svůj celkový zdravotní stav.

 10. Vstupte, kam vás touha láká, a zahajte svoji proceduru v římské, finské nebo venkovní části saun.

Půjčovné

PŮJČOVNÉ Cena (Kč)
Ručník 30,-
Osuška 40,-
Župan 50,-
Saunovací prostěradlo 40,-
Nevrácením zápůjčného vzniká provozovateli nárok na účtování smluvní pokuty dle sazebníku Aquapalace Praha.

JAK SE V SAUNĚ SPRÁVNĚ CHOVAT

 1. Sauny jsou smíšená intimní zóna pro muže i ženy, pouze v Sauna baru je dovolen pobyt v plavkách.

 2. Vstup do saun mají i děti od 3 let, a to za stálého dozoru dospělého doprovodu.

 3. Pro vstup do saunových kabin používáme prostěradlo, osušku, župan.

 4. Pro vstup do páry používáme pouze osušku anebo ručník.

 5. Před vstupem do saun, ochlazovacích bazénků a whirlpoolů se důkladně osprchujeme.

 6. Osoby, které svou přítomností a/nebo chováním obtěžují ostatní návštěvníky, ohrožují mravní výchovu mládeže a porušují zásady osobní hygieny, budou z prostor saun bez nároku na náhradu vykázány.

 7. Saunu je dovoleno používat zásadně jen zdravým osobám a na vlastní nebezpečí.

 8. Zalévání kamen v saunové kabině provádí pouze příslušný personál.

 9. Bereme na vědomí, že na různých místech saunové kabiny je různá teplota. Je zakázáno dotýkat se teplovodných a zejména kovových částí.

 10. V případě nouze nebo akutního stavu (zdravotní obtíže, změna vědomí) využijeme bezpečnostní tlačítko pro urgentní přivolání obsluhy.

Výše uvedený text nenahrazuje platný návštěvní a domovní řád, který jsou všichni návštěvníci povinni dodržovat a který je v plném znění k nahlédnutí ve vstupní hale a všech provozech Aquapalace Praha.

DESATERO NÁVŠTĚVNÍKA FITNESS CENTRA

 1. Vstup do fitnesscentra je dovolen osobám ve věku od 15 let. Dětem do 10 let není vstup povolen, dětem ve věku od 10 do 14 let je vstup povolen pouze za aktivního dohledu rodiče nebo jeho zákonného zástupce. Odpovědnost za zdraví dítěte nese v plném rozsahu jeho rodič nebo zákonný zástupce.

 2. Vstup do fitness centra je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi se světlou podrážkou a ve vhodném, pro cvičení určeném sportovním oblečení. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna.

 3. V celém prostoru fitnesscentra platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor fitness centra zakázán.

 4. Při cvičení používejte ručník. Chráníte tím své zdraví a koženkový potah laviček a posilovacích strojů před agresivním působením potu.

 5. Činky, osy činek, kotouče a jiné vámi použité náčiní vracejte zpět do stojanů a na jejich místa.

 6. Za neuschované a neuzamčené předměty, cenné předměty, hotovost a oděvy neneseme žádnou odpovědnost, pro jejich uschování prosím použijte bezpečnostní schránky umístěné ve vstupní recepci fitness centra.

 7. Při opuštění fitnesscentra je nutné skříňku bezpodmínečně vyklidit, v opačném případě bude vyklizena naším personálem, náklady spojené s tímto úkonem nese její uživatel.

 8. Cvičenci v prostorách fitnesscentra jsou povinni používat zařízení tak, aby svým nevhodným výběrem neohrozili svůj zdravotní stav ani zdraví jiných cvičenců.

 9. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce fitness centra k dispozici lékárnička, vybavená dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.

 10. U náročných či nebezpečných cviků požádejte o dozor obsluhu recepce fitness centra.

Výše uvedený text nenahrazuje platný návštěvní a domovní řád, který jsou všichni návštěvníci povinni dodržovat a který je v plném znění k nahlédnutí ve vstupní hale a všech provozech Aquapalace Praha.