Open Source Sofware

Informace pro návštěvníky Fitness Aquapalace Praha

Desatero návštěvníka fitness

Rezervace na recepci FITNESS - tel: +420 271 104 132 nebo e-mail: fitness@aquapalace.cz

Vážení návštěvníci,

přejeme Vám příjemný čas, strávený v našem Fitness Aquapalace Praha (dále jen Fitness). V případě potřeby dalších informací a pomoci se, prosím, obraťte na naši recepci.

1.  Vstup do Fitness je dovolen:

  • osobám ve věku od 15-ti let včetně,
  • dětem ve věku od 10-ti do 14-ti let pouze v doprovodu rodiče.
  • Dětem do 10 let není vstup do Fitness povolen.

2. Vstup do Fitness je povolen pouze v čisté sportovní obuvi se světlou podrážkou a ve sportovním oblečení. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. K dispozici jsou bezpečnostní schránky. Provozovatel nenese odpovědnost za věci odložené na místech, které k tomu nejsou určené.

3. V celém prostoru Fitness platí přísný zákaz:

  • konzumování potravin
  • kouření, používání otevřeného ohně
  • požívání alkoholických nápojů. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup zakázán.

4. Při cvičení používejte ručník.

5. Nedělejte hluk a nerušte další klienty při jejich cvičení.

6. Činky, osy činek, kotouče a jiné Vámi použité náčiní vracejte zpět do stojanů.

7. Při opuštění Fitness je nutné skříňku a bezpečnostní schránku bezpodmínečně vyklidit. Náklady spojené s nevyklizením skříňky nese majitel ponechaných věcí. O zanechaném obsahu bude sepsán písemný záznam opatřený podpisy alespoň dvou zaměstnanců Fitness.

8. U náročných či nebezpečných cviků požádejte o dozor obsluhu recepce Fitness.

9. VIP zóna je pouze pro držitele karet VIP, nebo klienty za doprovodu osobního trenéra.

10. Desatero návštěvníka Fitness doplňuje Návštěvní a Domovní řád, který je povinen dodržovat každý návštěvník Fitness.

 

Ke stažení - Download PDF

Desatero návštěvníka

Ten rules

Zehn Regeln

ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ