Open Source Sofware

Kdy vám pomůže Aquapalace Balneo & Medical?

Naše specializace

Rezervace na recepci Balneo a Medical - +420 702 292 581 nebo e-mail: lazne@aquapalace.cz

Specializace Balneo Medical 

Nejčastější zdravotní problémy, se kterými se klienti na Balneo&Medical  obracejí, jsou bolesti zad, ať už chronické obtíže nebo akutní blokády. Naším terapeutickým plánem je především odstranění svalové nerovnováhy, se kterou je spojena bolest. Cílem rehabilitace je tedy návrat k vašemu původnímu zdravotnímu stavu nebo alespoň zmenšení dopadu onemocnění na kvalitu vašeho života.

Pomůžeme vám také s:

 • neurologickými diagnózami
 • poúrazovými či pooperačními stavy
 • s degenerativním či zánětlivým kloubním onemocněním
 • s vadným držením těla u dětí

V rámci dalšího vzdělávání v oboru fyzioterapie vám můžeme nabídnout tým specializovaných fyzioterapeutů v těchto technikách:

 • Vojtova reflexní lokomoce
 • Metoda Robina McKennzie
 • Metoda Roswithy Brunkow
 • Akrální koaktivační terapie
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • Bazální posturální programy dle Čápové
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace – sportovní kurz
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy – mobilizace a techniky měkkých tkání,
 • Spirální dynamika
 • Propriofoot
 • Taping