Open Source Sofware

Poradnictwo dietetyczne

Poradnictwo dietetyczne

Poradnictwo dietetyczne

KRÓTKA KONSULTACJA

Pomiar składu ciała aparatem Bodystat 1500 i objaśnienie zmierzonych wartości.

Mgr. Pavel Suchánek, dietoloog
Czas konsultacji: 15 minut
Cena: 250 CZK

KONZULTACJA STANDARDOWA

Godzina konsultacji na temat żywienia, ćwiczeń ruchowych i stylu życia. Częścią konsultacji jest ocena sposobu żywienia i ćwiczeń ruchowych na podstawie wypełnionej uprzednio ankiety, główne zasady racjonalnego żywienia, obliczenie bazowego metabolizmu i średniego dziennego zapotrzebowania na energię. Na życzenie pomiar warstwy tłuszczowej ciała.

Czas konsultacji: 45 minut
Cena: 350 CZK

KONSULTACJA SPECJALNA

Pomiar składu ciała aparatem Bodystat 1500 i objaśnienie zmierzonych wartości, zalecenia co do jadłospisu po szczegółowej konsultacji, zalecenia dotyczące ćwiczeń ruchowych, sporządzenie podstawowego menu, kontrola menu po tygodniu – po czterech tygodniach zaleca się kolejną konsultację z pomiarem Bodystatem 1500.

Mgr. Pavel Suchánek, dietolog
Czas konsultacji: 45 minut
Cena: 650 CZK

KARNET 10 KONSULTACJI STANDARDOWYCH

Przechodni karnet, z którego mogą korzystać przyjaciele i bliscy.

Długość kursu: 10 x 45 minut
Cena: 2 500 CZK

INDIVIDUALNY KURS REDUKCJI NADWAGI

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z ważnymi informacjami o żywieniu, ćwiczeniach ruchowych i stylu życia, nauka orientacji w tych dziedzinach i samodzielnego planowania żywienia i aktywności fizycznej. W cenie kursu „Droga do zdrowia“ jest osobisty doradca – instrukcja, która prowadzi klienta w trakcie kursu i jest pomocą także po jego zakończeniu.

Długość kursu: 12 lekcji
Cena: 2 900 CZK

DOBÓR OSOBISTEGO MENU

Jadłospis dobiera się na podstawie kryteriów oraz indywidualnych potrzeb klienta. Jest to dynamiczna forma menu, kiedy to klient wybiera potrawy z przejrzystego kolorowego spisu według chwilowych preferencji i dostępności, co daje klientowi dużo więcej swobody i możliwości wyboru.

Czas konsultacji: 10 – 15 minut.
Cena: 450 CZK

 

Usługi doradców żywieniowych można zamówić na recepcji fitness, tel. 271 104 132, 739 341 081, e-mail: fitness@aquapalace.cz