Open Source Sofware

Dziesięć przykazań dla zwiedzających - AQUAPALACE PRAHA

Dziesięć przykazań dla zwiedzających

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ DLA GOŚCI WODNEGO ŚWIATA

 1. Dzieci do lat 3 mogą wejść do Wodnego Świata wyłącznie w towarzystwie i pod stałą opieką osoby dorosłej.

 2. Dzieci w wieku 3 – 12 lat mogą wejść do Wodnego Świata wyłącznie w towarzystwie i pod opieką osoby dorosłej.

 3. Osoby od lat12 i równocześnie wzrostu ponad 100 cm mogą wejść do Wodnego Świata samodzielnie.

 4. Osobom o ograniczonych zdolnościach ruchowych lub orientacji wstęp do Wodnego Świata jest dozwolony wyłącznie pod stałą opieką dorosłej osoby towarzyszącej.

 5. Wstęp do Wodnego Świata nie jest dozwolony osobom chorym i będących w kwarantannie.

 6. Wstęp do Wodnego Świata i pobyt w nim nie jest dozwolony osobom będącym pod wpływem alkoholu i narkotyków.

 7. Wstęp do Wodnego Świata nie jest dozwolony zwierzętom.

 8. Kostiumy kąpielowe mogą być wykonane wyłącznie z elastycznych przylegających materiałów bez metalowych czy innych twardych dodatków. Ubiory niedopuszczalne: wszelka bielizna osobista, spodnie długie i krótkie, bermudy bez wkładki.

 9. Przed wejściem do Wodnego Świata należy wziąć dokładny prysznic bez kostiumu kąpielowego, używając mydła i stosując zasady higieny osobistej.

 10. W Wodnym Świecie obowiązują następujące zakazy:

  • poważne lub wielokrotne naruszanie upublicznionych zasad pobytu, niereagowanie na zalecenia ratowników i personelu Wodnego Świata
  • palenia poza dozwolonymi miejscami
  • wnoszenie do wody chusteczek, chusteczek papierowych i serwetek
  • zanieczyszczanie wody i pomieszczeń poprzez plucie, śmiecenie itp.
  • wołanie o pomoc bez przyczyny
  • nieuprawnione używanie urządzeń ratunkowych i przedmiotów pierwszej pomocy

Naruszenie powyższych zarządzeń uprawnia do usunięcia bez zwrotu ceny biletu.

Powyższy artykuł nie zastępuje obowiązującego regulaminu, którego powinni przestrzegać wszyscy użytkownicy, a który w obowiązującym brzmieniu można znaleźć w holu wejściowym i wszystkich obiektach Aquapalace Praha.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ DLA GOŚCI

 1. Spa - wellness to mieszana strefa pomieszczeń zabiegowych (kosmetyka, masaże, prywatne spa, balneo, pedicure, manicure) dla mężczyzn i kobiet, w pomieszczeniach do relaksu pobyt dozwolony jest tylko w płaszczach kąpielowych i pantoflach jednorazowych.

 2. Wstęp do Spa - wellness dzieciom do 15 roku życia jest dozwolony wyłącznie pod stałą opieką rodziców.

 3. Wstęp do poszczególnych pomieszczeń zabiegowych dozwolony jest tylko w towarzystwie pracowników Spa - wellness.

 4. Wszelkie ręczniki i płaszcze kąpielowe są tylko wypożyczane i należą do Aquapalace Praha.

 5. Przed wejściem do prywatnych wanien wirowych i whirlpooli należy wziąć dokładny prysznic.

 6. Osoby, które swą obecnością lub zachowaniem zakłócają pobyt innym uczestnikom, źle wpływają na moralność młodzieży lub nie przestrzegają zasad higieny osobistej, zostaną usunięte z pomieszczeń Spa - wellness bez prawa do zwrotu kosztów.

 7. Z kosmetyki, masaży i innych zabiegów mogą korzystać z zasady wyłącznie osoby zdrowe i osoby nie cierpiące na choroby skóry. Z wszystkich zabiegów uczestnicy korzystają na własne ryzyko.

 8. Każdy uczestnik powinien we własnym interesie poinformować kompetentnego pracownika (masażystę, masażystkę, kosmetyczkę) o stanie swojego zdrowia.

 9. Uczestnicy powinni respektować zalecenia recepcjonistów, obsługi Spa – wellness i solariów./p>

 10. Przy korzystaniu z solariów należy długość opalania uzależnić od indywidualnego typu cery.

Powyższy artykuł nie zastępuje obowiązującego regulaminu, którego powinni przestrzegać wszyscy użytkownicy, a który w obowiązującym brzmieniu można znaleźć w holu wejściowym i wszystkich obiektach Aquapalace Praha.

DWA RAZY PO DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ DLA GOŚCI ŚWIATA SAUNY

JAK DOTRZEĆ DO SAUN I O CZYM PAMIĘTAĆ

 1. Gdzie znajduje się wejście do saun? W strefie F żółtej szatni lub w Pałacu Relaksu.

 2. Przejść przez turnikiet koło „mokrej” restauracji lub od baru koło jamy do nurkowania.

 3. Dalej iść koło recepcji saun przy Barze Sauna.

 4. Obsługa recepcji zaoferuje bieliznę odpowiednią do sauny lub łaźni parowej.

 5. Będący u nas po raz pierwszy otrzymają także zalecenia dotyczące pobytu w saunie.

 6. Osoby, które dotychczas nie brały prysznica, proszone są o skorzystanie z pryszniców w saunach koło WC.

 7. W kabinie koło Baru Sauna proszę się przebrać w bieliznę do sauny.

 8. Cenne przedmioty umieścić w bezpiecznym boksie a stroje kąpielowe w boksach do przechowywania.

 9. Gotowi? Najlepiej nie być ani głodnym, ani przejedzonym, mieć spokojne tętno i nastrój. Wziąć pod uwagę swój ogólny stan zdrowia.

 10. Wejść tam, gdzie macie ochotę i rozpocząć zabiegi w saunie rzymskiej, fińskiej lub na wolnym powietrzu.

OPŁATY ZA WYPOŻYCZENIE

OPŁATY ZA WYPOŻYCZENIE cena (CZK)
Ręcznik 30,-
Ręcznik kąpielowy 40,-
Płaszcz kąpielowy 50,-
Prześcieradło do sauny 40,-
Niezwrócenie wypożyczonych rzeczy daje właścicielowi prawo do naliczenia kary umownej zgodnej z cennikiem Aquapalace Praha.

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ W SAUNIE

 1. Sauny to mieszany strefa intymna dla mężczyzn i kobiet, jedynie w Barze Sauna dozwolone jest przebywanie w strojach kąpielowych.

 2. Wstęp do saun mają także dzieci powyżej lat trzech, jednak pod stałą opieką osoby dorosłej.

 3. Wchodząc do kabin sauny, korzystamy z prześcieradła, ręcznika lub płaszcza kąpielowego.

 4. W łaźni parowej używamy wyłącznie rączników.

 5. Przed wejściem do saun, basenów chłodzących i whirlpooli należy wziąć dokładny prysznic.

 6. Osoby, które swą obecnością lub zachowaniem zakłócają pobyt innym uczestnikom, źle wpływają na moralność młodzieży lub nie przestrzegają zasad higieny osobistej, zostaną usunięte z pomieszczeń sauny bez prawa do zwrotu kosztów.

 7. Z sauny mogą korzystać z zasady wyłącznie osoby zdrowe i na własne ryzyko.

 8. Polewanie pieca w kabinie sauny wykonuje wyłącznie odpowiedni personel.

 9. Przyjmujemy do wiadomości, że w różnych miejscach kabiny jest różna temperatura. Nie wolno dotykać elementów przewodzących ciepło i szczególnie części metalowych.

 10. W razie niebezpieczeństwa lub stanu zagrożenia (kłopoty zdrowotne, zaburzenia świadomości) skorzystać z przycisku alarmowego w celu przywołania obsługi.

Powyższy artykuł nie zastępuje obowiązującego regulaminu, którego powinni przestrzegać wszyscy użytkownicy, a który w obowiązującym brzmieniu można znaleźć w holu wejściowym i wszystkich obiektach Aquapalace Praha.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ DLA GOŚCI FITNESS CENTRUM

 1. Wstęp do fitness centrum dozwolony jest osobom od lat 15. Dzieci do lat 10 mają wstęp zakazany, dzieci od lat 10 do 14 mogą wchodzić jedynie pod aktywną opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Odpowiedzialność za zdrowie dziecka ponosi w pełni jego rodzic lub opiekun prawny.

 2. Wstęp do fitness centrum dozwolony jest wyłącznie w odpowiednim obuwiu z jasną podeszwą i odpowiednim sportowym ubiorze do ćwiczeń. Do przebierania i pozostawienia rzeczy służy wyłącznie szatnia.

 3. W całym obiekcie fitness centrum obowiązuje ścisły zakaz konsumpcji jedzenia, używania otwartego ognia i spożywania napojów alkoholowych. Dozwolone są wyłącznie napoje niealkoholowe w plastikowych opakowaniach. Osoby pod wpływem alkoholu lub substancji oszałamiających mają zakaz wstępu do pomieszczeń fitness centrum.

 4. Przy ćwiczeniach korzystać z ręcznika. Chroni to wasze zdrowie i obicia ławeczek i aparatów do ćwiczeń przed agresywnym działaniem potu.

 5. Ciężarki, sztangi i inne stosowane przyrządy wracać na miejsce.

 6. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za niezamknięte przedmioty, cenne przedmioty, gotówkę i ubrania – do ich przechowania skorzystać z bezpiecznych skrytek znajdujących się na recepcji fitness centrum.

 7. Opuszczając fitness centrum, należy absolutnie opróżnić skrytkę, w przeciwnym wypadku zostanie opróżniona przez nasz personel, a koszty z tym związane poniesie jej użytkownik.

 8. Ćwiczący w pomieszczeniach fitness centrum zobowiązani są do korzystania z wyposażenia tak, aby poprzez nieodpowiedni wybór nie zagrozili swemu zdrowiu ani zdrowiu innych ćwiczących.

 9. Na recepcji fitness centrum znajduje się apteczka wyposażona zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi naszych usług.

 10. Przy trudnych lub niebezpiecznych ćwiczeniach należy poprosić o asystę obsługę recepcji fitness centrum.

Powyższy artykuł nie zastępuje obowiązującego regulaminu, którego powinni przestrzegać wszyscy użytkownicy, a który w obowiązującym brzmieniu można znaleźć w holu wejściowym i wszystkich obiektach Aquapalace Praha.