Open Source Sofware

Zarządca i inwestor - AQUAPALACE PRAHA

Zarządca i inwestor

Zarządca

GMF Aquapark Prague, a.s.

GMF

Kompleksem sportowo-rekreacyjnym Aquapalace Praha zarządza spółka GMF Aquapark Prague, a.s.

GMF Aquapark Prague, a.s. to joint venture czeskiej spółki SPGroup, a.s. i niemieckiej GMF GmbH& Co KG. Firma GMF GmbH, & Co KG prowadzi obecnie ponad 20 parków wodnych i łaźni termalnych w całych Niemczech, ekspandując do Republiki Czeskiej, Szwajcarii czy Polski.

www.gmfneuried.de

GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.
Masarykovo nábřeží 235/28
110 00 Praha 1

IČO (REGON): : 276 42 127
DIČ (NIP): : 276 42 127
Zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, wkładka 11435

Inwestor

GREENVALE, a.s.

SPG Group, a.s.

SPGroup została założona w roku 1995 jako spółka holdingowa grupy SPG, której działalność obejmowała przede wszystkim zakup, posiadanie i sprzedaż pakietów kontrolnych akcji innych spółek, zarządzanie spółkami-córkami oraz utrzymywanie i zwiększanie wartości swych pozostałych aktywów.

Obecni SPGroup posiada przede wszystkim udziały w przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach zajmujących się usługami finansowymi i niefinansowymi oraz spółkach pośredniczących w sprzedaży nieruchomości lub realizujących projekty deweloperskie.

Strategia grupy opiera się na trzech filarach – inwestycjach w firmy przemysłowe, usługi finansowe oraz niefinansowe i obszarze nieruchomości. Grupa poszukuje nowych projektów, które umożliwiają ekspansję w obecnych dziedzinach działalności, ale nie broni się też przed wejściem na zupełnie nowe obszary nienależące do obecnego zakresu zainteresowań. Główne usługi niefinansowe, to działalność agencji reklamowej, spółki organizującej targi, spółki softwarowej, agencji nieruchomości, zespołu Aquapalace Praha i nowo otwartego hotelu.

Raporty roczne za pobrania .

www.spgroup.cz